Загрузка...


טכס לקריאת שם רחוב "המורה נחה" לזיכרה של המורה והמנהלת הראשונה של בית ספר ע"ש רמז ביהוד. בבית הספר יש ספריה על שמה צילום: שיבועז עריכה: אורה קורנבלום

Загрузка...
המורהנחהביתספררמזיהוד